ManyPets (F.D Bought By Many) kattförsäkring

ManyPets (F.d Bought by many) är som man kanske hör på namnet ett försäkringsbolag från Storbritannien. Bolaget finns etablerande i Sverige sedan 2017 och är ett av Europas snabbast växande försäkringsbolag för djur.

Bolaget grundandes i London 2012 med visionen att erbjuda bättre försäkringar för husdjursägare och utmana de stora drakarna på marknaden för att ge konsumenten en mer gynnsam försäkring som i slutändan hjälper katten eller huden att få bättre livskvalitet.

2017 gjorde man en omfattande marknadsundersökning där man frågade över 40 000 katt och hundägare runt om i Storbritannien för att se vilka förändringar man ville se i de befintliga djurförsäkringarna på marknaden och den undersökningen lade grunden till vad ManyPets (Bought by many) är idag och är idag Storbritanniens mest uppskattade försäkringsbolag för husdjur.

Vi har nedan listat deras försäkringspaket och vad pakten innehåller för att du ska få en så bra överblick som möjligt när du ska välja. Paketen du kan välja mellan är bas, standard och premium och alternativen är speglar ungefär vad trafikförsäkring, halv och helförsäkringar är för ditt fordon.

» Vad ingår i ManyPets kattförsäkring?
» Vad ingår i ManyPets Bas?
» Vad ingår i ManyPets Standard?
» Vad ingår i ManyPets Premium?
» Recension, omdöme och betyg

Bought by many

ManyPets

ManyPets
5/5

Vad ingår i ManyPets (Bought by manys) kattförsäkring?

ManyPets (Bought by many) erbjuder tre olika försäkringsalternativ beroende på vilka behov man har som är anpassande efter pris och för att det ska finnas ett alternativ som passar alla. Deras paket delas in i Bas, Standard och Premium. Deras populäraste kattförsäkring är standard som täcker det mesta. 

I deras basprogram är din katt försäkrad med veterinärvård upp till 30 000 kr. I standardpaketet är djuret försäkrat upp 60 000 kr samt att det ingår väldigt mycket mer som vi redogör nedan i överskådliga tabeller. Samt deras premiumpaket där djuret är försäkrat mot veterinärskostnader upp till 140 000 kr vilket är den högsta summan av alla bolag vi recenserat. 

Innehåll

Bas

Standard

Premium

Dolda fel

Ersättning vid avlivning

Rådgivning via firstvet

Medicin

Rehabilitering

Beteenderubbningar

Ordinerat foder

MR-, CT- och scintigrafi

Livförsäkring

I standard och premium ingår ersättning för TR (FORL)

Något som många försäkringstagare hos ManyPets (Bought by many) tycker är bra är att ersättning mot tandsjukdomen TR (FORL) ingår i försäkringstyperna standard och premium. 

TR (FORL) är en tandsjukdom som drabbar två tredjedelar av alla katter vilket gör att katten får ont i tänder och munhåla. Eftersom sjukdomen är så vanligt hos katter är det en bra investering och det är bra att undersöka om detta ingår eller inte i din försäkring. 

Vi råder våra läsare att välja en kattförsäkring som inkluderar försäkringsskydd mot tandsjukdomen för att underlätta det för dig och ditt husdjur den dagen då katten råkar ut för TR (FORL)

Fördelar med ManyPets (Bought by manys) kattförsäkring

Vad ingår i ManyPets (Bought by many) Bas?

I Boughy by manys baspaket ingår precis som det låter det mest basala. I paketet ingår ersättning upp till 30 000 kr för veterinärvård vilket innebär att försäkringen täcker kostnader hos veterinären upp till 30 000 kr. Summan är på ett år, du kan alltså få ersättning upp till 30 000 kr för veterinärvård, tandvård, dolda fel och ersättning om din katt behöver somna in. Läsa mer ingående nedanför vad som ingår och vad som inte ingår i ManyPets (Bought by manys) kattförsäkring bas. 

Försäkringen har ett årligt försäkringsbelopp som kan du naturligtvis kan betala månadsvis om så önskas. Priset på försäkringen varierar beroende på hur gammal din katt är och några andra parametrar, det är därför lättast att besöka ManyPets (bought by manys) hemsida och räkna ut hur mycket försäkringen kostar för just din katt. 

Ingår i baspaketet

Bought by many

Ingår inte i baspaketet

Vad ingår i ManyPets (Bought by many) Standard?

ManyPets (Bought by many) standard är precis som försäkringen antyder en försäkring som täcker det mesta. Ett mellanting som ger mycket för pengarna och är den populäraste kattförsäkringen bolaget erbjuder. Standardförsäkringen lämnar en ersättning på kostnader upp till 60 000 kr per år. 

Om man jämför med basförsäkringen är det utöver att den ersätter dubbelt så stora kostnader som baspaketet är den också mycket mer omfattande och täcker mycket som kan hända din katt. Försäkringen ersätter veterinärvård, undersökningar och mediciner som du sannolikt kommer dra nytta av som kattägare. 

Katter som alla husdjur råkar ut för missöden under sin livstid och det kan då vara skönt att ha en försäkring som täcker kostnaderna på sin fyrfota vän när olyckan väl är framme. Försäkringen ersätter även tandvård, beteenderubbningar, dolda fel som veterinären inte upptäckt innan katten blivit 4 månader gammal. Försäkringen täcker även rehabiliteringar och alternativmedicinska behandlingar såsom vattentrask, simning och mycket mer. Ersättning lämnas även om problem uppstår vid katten dräktighet och om din katt behöver somna in. 

Ingår i standardpaketet

Ingår inte i standardpaketet

Vad ingår i ManyPets (bought by many) Premium?

I ManyPets (Bought by many) premium igår i stort sett allt som också ingår i standardpaketet, men ersättningen är betydligt högre och täcker kostnader listade nedan upp till 140 000 kronor vilket är den högsta ersättningen av alla försäkringsbolag för katter vi recenserat. Försäkringen täcker veterinärvård, undersökningar och mediciner som är den försäkringspunkten som används flitigast av ManyPets (Bought by manys) försäkringstagare. 

Utöver veterinärvård ingår är ersättning för tandvård och tandskador, avlivning för kostnader upp till 2000 kronor och om veterinären föreskriver ett visst foder lämnas ersättning upp till 7000 kronor.  Ersättning utgår även om katten visar tecken på beteenderubbningar för 12 månaders behandlingar från att diagnosen är fastställd. 

I premiumpaketet ersätts även försäkringstagaren för dolda fel om veterinären inte upptäckt det under en undersökning innan katten blivit 4 månader gammal. Ersättning betalas också ut för alternativmedicinska behandlingsmetoder och rehabilitering om veterinären föreskriver detta. 

Ingår i premiumpaketet

Ingår i inte i premiumpaketet

Recension, omdöme och betyg av ManyPets (Bought by many)

ManyPets (Bought by many) har dem bästa villkoren av de bolagen vi undersökt och tecknar man deras standard- eller premium-försäkringar har man ett mycket bra skydd mot om katten skulle råka ut för ett missöde. Något som är mycket flexibelt hos ManyPets (Bought by many) är att man kan välja sin egen självrisk. Det finns en rörlig självrisk från 15 till 25% som du behöver betala vid ett veterinärbesök, men du kan också välja en fast självrisk på 0 kronor, 1500 kronor och 3500 kronor, något som endast ManyPets (Bought by many) erbjuder av de bolag vi undersökt. 

Om du väljer att försäkra fler än en katt får du rabatt på årspremien på 15% vilket är fördelaktigt mot övriga aktörer på marknaden. ManyPets (Bought by many) har även marknadens högsta ersättningsbelopp på 60 000 i standard och 140 000 i premium. Man gör inte heller några skillnader på kattraser utan du betalar samma premie för en norsk skogskatt som för en bondkatt. 

Något som vi anser vara en stor fördel hos bolaget är att man ger ersättning för den vanliga sjukdomen TR (FORL), men det finns med en begränsning och du måste åka till veterinären en gång om året för att att genomföra en årlig tandvårdskontroll för att försäkringen ska gälla mot TR (FORL) vilket får anses vara ett minus. 

Sammanfattningsvis kan man säga att ManyPets (Bought by many) har varit duktiga på att utgå från kattägaren för att se att försäkringstagaren får så mycket som möjligt för sina pengar och att katten ska få en trygg livstid. Tecknar man ManyPets (Bought by manys) standardpaket som är det populäraste kommer man sannolikt bli en nöjd försäkringstagare.